NORDIC TRADING GROUP ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2010
 • CVR 32780881

Virksomheden NORDIC TRADING GROUP ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 1. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.763 DKK, mens den i 2022 var på -12.358 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 61.606 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

62’ DKK

+128%

Egenkapital

136’ DKK

+82%

Omsætning

-

Resultat før skat

58’ DKK

+125%

Årets resultat

202361.606 DKK
2022-220.961 DKK
2021224.066 DKK
2020-395.286 DKK
20191.217.811 DKK
2018-277.096 DKK
2017-857.248 DKK
2016-898.034 DKK
2015-183.167 DKK
2014737.126 DKK
2013-379.019 DKK
2012-41.584 DKK

Likviditetsgrad

77 %

+171%
Svag

Afkastningsgrad

-9 %

+49%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

63 %

+57%
God

Overskudsgrad

-

Balance

217’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

62’ DKK

+96%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -12’
  -
  -20’
  -
  -
  12’
  12’
  58’
  -
  58’
  -4’
  62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  -
  15’
  155’
  155’
  -
  -
  35’
  -
  1’
  62’
  217’
  80’
  11’
  -
  -
  136’
  -
  136’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  0
  -
  80’
  217’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NORDIC TRADING GROUP ApS 01.03.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Juliusvej 11 · DK-2820 Gentofte 23.12.2016
Strandvejen 156 · DK-2920 Charlottenlund 31.08.2014 22.12.2016
Ingemannsvej 4 · DK-1964 Frederiksberg C 17.01.2011 30.08.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 01.03.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-13 13.09.2017
2017-05-18 18.05.2017 12.09.2017
2015-02-23 23.02.2015 17.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.03.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 23.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Ricky Lüth Elstrup 01.03.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ricky Lüth Elstrup 05.02.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NORDIC TRADING GROUP ApS

Juliusvej 11
2820 Gentofte

CVR

32780881

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2010

P-nummer

1015887792

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • NTG GROUP ApS

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

22139313

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-