UNLIMITED PERFORMING ARTS ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2010
 • CVR 32780342

Virksomheden UNLIMITED PERFORMING ARTS ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i København V. De blev etableret i 1. marts 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 2.081.176 DKK, mens den i 2019 var på 551.028 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.074.183 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.074’ DKK

+504%

Egenkapital

1.052’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.072’ DKK

+531%

Årets resultat

20201.074.183 DKK
2019-265.596 DKK
201831.747 DKK
201743.879 DKK
201651.013 DKK
201538.791 DKK
201420.603 DKK
2013-315.736 DKK
2012244.595 DKK

Likviditetsgrad

309 %

+231%
God

Afkastningsgrad

69 %

+184%
God

Soliditetsgrad

68 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.555’ DKK

+416%

Bruttofortjeneste

2.081’ DKK

+278%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.555’ DKK

+418%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  2.081’
  -1.001’
  -2’
  -
  1.079’
  4’
  -
  -
  4’
  1.072’
  -
  1.072’
  -2’
  1.074’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.500’
  54’
  1.555’
  1.555’
  80’
  972’
  -
  -
  1.052’
  -
  1.052’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  -
  -
  -
  -
  408’
  502’
  1.555’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UNLIMITED PERFORMING ARTS ApS 01.03.2010 10.10.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Flæsketorvet 28 · DK-1711 København V 20.10.2017 10.10.2022
Amager Strandvej 50 · DK-2300 København S 12.11.2010 19.10.2017
Hagens Alle 55 · DK-2900 Hellerup 01.03.2010 11.11.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 01.12.2010 10.10.2022
999999 Uoplyst 01.03.2010 30.11.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-07-27 27.07.2014 10.10.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.03.2010 10.10.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.07.2014 08.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Vemming 01.03.2010 08.04.2022
Knud Erik Solvad 01.03.2010 12.11.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Vemming 09.09.2016 10.10.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UNLIMITED PERFORMING ARTS ApS

Flæsketorvet 28
1711 København V

CVR

32780342

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2010

P-nummer

1015885595

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at producere og bedrive konsulentvirksomhed indenfor scenekunstområdet, herunder teater, musikteater, dans, koncerter, billedkunst og film samt dermed beslægtede virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

0

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Revisor

-