BAU BYG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. feb. 2010
 • CVR 32774326

Virksomheden BAU BYG ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Rødekro. De blev etableret i 19. februar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -37.422 DKK, mens den i 2021 var på 24.372 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -61.515 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-62’ DKK

-724%

Egenkapital

123’ DKK

-33%

Omsætning

-

Resultat før skat

-66’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-61.515 DKK
2021-7.462 DKK
202019.903 DKK
201923.678 DKK
201819.629 DKK
20177.721 DKK
20166.699 DKK
201516.807 DKK
201419.043 DKK
2013219 DKK
20126.460 DKK

Likviditetsgrad

32 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-12 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

26 %

-24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

475’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-37’ DKK

-254%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

112’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -37’
  -
  -21’
  -
  -58’
  -
  -8’
  -
  -8’
  -66’
  -
  -66’
  -
  -62’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  363’
  -
  -
  -
  -
  363’
  -
  -
  -
  1’
  109’
  112’
  475’
  125’
  -2’
  -
  -
  123’
  -
  123’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  347’
  -
  -
  -
  -
  5’
  352’
  475’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BAU BYG ApS 19.02.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Trondhjemsvej 5 · DK-6230 Rødekro 19.02.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.03.2010
999999 Uoplyst 19.02.2010 28.02.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-20 20.11.2019
2010-02-19 19.02.2010 19.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.02.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.02.2010

Direktører

Navn Fra Til
Jens Bau Lorenzen 19.02.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
BAU HOLDING ApS 19.02.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Bau Lorenzen 19.02.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BAU BYG ApS

Trondhjemsvej 5
6230 Rødekro

CVR

32774326

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. februar 2010

P-nummer

1015861157

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, investering i og udlejning af fast ejendom, ejendomsadministration samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-