ELSEBETH REFSGAARD SØRENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. feb. 2010
 • CVR 32771734

Virksomheden ELSEBETH REFSGAARD SØRENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Viby J. De blev etableret i 12. februar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.091 DKK, mens den i 2021 var på -8.096 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 86.206 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

86’ DKK

-47%

Egenkapital

2.189’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

59’ DKK

-65%

Årets resultat

202286.206 DKK
2021163.053 DKK
2020151.618 DKK
2019270.240 DKK
2018-17.553 DKK
2017238.546 DKK
2016277.430 DKK
2015292.332 DKK
2014295.938 DKK
2013-530.555 DKK
2012268.901 DKK

Likviditetsgrad

1.327 %

+18%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.259’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

70’ DKK

-19%

Tilgodehavende

744’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  24’
  -141’
  -
  -116’
  59’
  -
  59’
  -
  86’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.515’
  1.515’
  -
  -
  -
  -
  4’
  744’
  2.259’
  125’
  2.005’
  59’
  -
  2.189’
  -
  2.189’
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  56’
  2.259’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ELSEBETH REFSGAARD SØRENSEN HOLDING ApS 12.02.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Balagervej 35 · DK-8260 Viby J 12.02.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 12.02.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-07 07.06.2016
2010-02-12 12.02.2010 06.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.02.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.02.2010

Direktører

Navn Fra Til
Elsebeth Refsgaard Sørensen 12.02.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elsebeth Refsgaard Sørensen 12.02.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ELSEBETH REFSGAARD SØRENSEN HOLDING ApS

Balagervej 35
8260 Viby J

CVR

32771734

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. februar 2010

P-nummer

1015848967

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-