DORTHE RUMIN KJÆR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. feb. 2010
 • CVR 32771726

Virksomheden DORTHE RUMIN KJÆR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 12. februar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.632 DKK, mens den i 2021 var på -3.749 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 122.980 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

123’ DKK

-15%

Egenkapital

2.066’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

123’ DKK

-16%

Årets resultat

2022122.980 DKK
2021145.468 DKK
2020139.337 DKK
2019219.919 DKK
2018-16.687 DKK
2017195.219 DKK
2016278.318 DKK
2015303.453 DKK
2014279.125 DKK
2013478.663 DKK
2012389.663 DKK

Likviditetsgrad

856 %

-56%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.155’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

89’ DKK

+81%

Tilgodehavende

640’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -56’
  -
  -56’
  123’
  -
  123’
  -
  123’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.515’
  1.515’
  -
  -
  -
  -
  175’
  640’
  2.155’
  125’
  1.882’
  59’
  -
  2.066’
  -
  2.066’
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  75’
  2.155’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DORTHE RUMIN KJÆR HOLDING ApS 12.02.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Rypevej 17 · DK-8270 Højbjerg 12.02.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 12.02.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-07 07.06.2016
2010-02-12 12.02.2010 06.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.02.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.02.2010

Direktører

Navn Fra Til
Dorthe Rumin Kjær 12.02.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dorthe Rumin Kjær 12.02.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DORTHE RUMIN KJÆR HOLDING ApS

Rypevej 17
8270 Højbjerg

CVR

32771726

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. februar 2010

P-nummer

1015848940

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-