J PRAMMING HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2010
 • CVR 32767494

Virksomheden J PRAMMING HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 18. januar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 196.599 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Johan Krøger Pramming.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

197’ DKK

+263%

Egenkapital

947’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

226’ DKK

+249%

Årets resultat

2023196.599 DKK
2022-120.413 DKK
2021268.878 DKK
202041.543 DKK
2019142.162 DKK
2018-145.358 DKK
2017-32.382 DKK
2016-62.255 DKK
201534.666 DKK
201453.284 DKK
2013509.322 DKK
2012442.885 DKK

Likviditetsgrad

6.235 %

+348%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+93%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

958’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

723’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -15’
  128’
  -
  -
  128’
  226’
  -
  226’
  -30’
  197’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  236’
  236’
  -
  -
  -
  26’
  155’
  723’
  958’
  125’
  822’
  -
  -
  947’
  -
  947’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  1’
  12’
  958’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J PRAMMING HOLDING ApS 18.01.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbakkevej 22 · DK-2920 Charlottenlund 08.07.2011
Jægersborg Alle 217 · DK-2820 Gentofte 18.01.2010 07.07.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.12.2014
999999 Uoplyst 18.01.2010 07.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-15 15.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.01.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Johan Krøger Pramming 18.01.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johan Krøger Pramming 18.01.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J PRAMMING HOLDING ApS

Skovbakkevej 22
2920 Charlottenlund

CVR

32767494

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2010

P-nummer

1015826807

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-