TANDLÆGE HANNE JAKOBSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2010
 • CVR 32765858

Virksomheden TANDLÆGE HANNE JAKOBSEN ApS befinder sig i branchen "Praktiserende tandlæger" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 1. februar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 189.386 DKK, mens den i 2022 var på 913.282 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 396.894 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

397’ DKK

+352%

Egenkapital

9.443’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

466’ DKK

+396%

Årets resultat

2023396.894 DKK
2022-157.597 DKK
20211.395.649 DKK
20201.020.573 DKK
20195.435.457 DKK
2018539.167 DKK
2017711.485 DKK
2016812.185 DKK
2015564.642 DKK
2014336.350 DKK
2013333.127 DKK
2012470.414 DKK

Likviditetsgrad

68.033 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.457’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

189’ DKK

-79%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.457’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  189’
  -
  -
  -
  -
  277’
  0
  -
  276’
  466’
  -
  466’
  -69’
  397’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  8.922’
  9.457’
  9.457’
  125’
  7.568’
  1.750’
  -
  9.443’
  -
  9.443’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  69’
  -
  14’
  14’
  9.457’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TANDLÆGE HANNE JAKOBSEN ApS 01.02.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Kratmosevej 12 · DK-2950 Vedbæk 01.02.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
862300 Praktiserende tandlæger 01.02.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-25 25.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.02.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 25.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Hanne Jakobsen 01.02.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hanne Jakobsen 01.02.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TANDLÆGE HANNE JAKOBSEN ApS

Kratmosevej 12
2950 Vedbæk

CVR

32765858

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2010

P-nummer

1015821201

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

862300
Praktiserende tandlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed, og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-