KELDT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2010
 • CVR 32763030

Virksomheden KELDT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 14. januar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 211.325 DKK, mens den i 2021 var på 164.640 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 79.504 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

80’ DKK

-39%

Egenkapital

471’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

102’ DKK

-44%

Årets resultat

202279.504 DKK
2021130.329 DKK
202047.198 DKK
201987.732 DKK
201849.693 DKK
201749.483 DKK
2016532.365 DKK
201513.413 DKK
2014-510.707 DKK
2013-2.490 DKK
2012-76.129 DKK

Likviditetsgrad

6 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

12 %

+20%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.908’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

211’ DKK

+28%

Gældsforpligtelser

3.406’ DKK

-2%

Tilgodehavende

88’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  211’
  -
  -
  -
  -
  -
  -93’
  -
  -93’
  102’
  -
  102’
  -
  80’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.821’
  -
  -
  -
  -
  3.821’
  -
  -
  -
  -
  88’
  88’
  3.908’
  125’
  346’
  -
  -
  471’
  -
  471’
  32’
  32’
  1.991’
  -
  -
  -
  2.017’
  -
  -
  -
  27’
  13’
  81’
  1.389’
  3.908’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KELDT HOLDING ApS 14.01.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Jyllandsgade 35 · DK-4100 Ringsted 03.04.2023
Skovbakken 14 · DK-4100 Ringsted 30.09.2018 02.04.2023
Skovbakken 14 · DK-4100 Ringsted 26.09.2018 29.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 30.11.2020
999999 Uoplyst 14.01.2010 29.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-01-14 14.01.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.01.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.01.2010

Direktører

Navn Fra Til
Brian Morten Ellebæk Keldt 14.01.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Morten Ellebæk Keldt 14.01.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KELDT HOLDING ApS

Jyllandsgade 35
4100 Ringsted

CVR

32763030

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2010

P-nummer

1015809554

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bkeldt@gmail.com

Telefon

42837676

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er enten direkte eller indirekte gennem hel- eller delejede selskaber at drive holding- og investeringsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-