MAX & MUREREN ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2010
 • CVR 32749356

Virksomheden MAX & MUREREN ApS befinder sig i branchen "Murere" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 26. januar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -87.142 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-87’ DKK

Egenkapital

-7’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-87’ DKK

Likviditetsgrad

42 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-55 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

147’ DKK

Bruttofortjeneste

392’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

66’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  -
  392’
  -
  -
  -
  -81’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -87’
  -
  -87’
  -
  -87’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  69’
  69’
  -
  13’
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  82’
  -
  -
  -
  66’
  -
  66’
  147’
  80’
  -87’
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  10’
  113’
  155’
  147’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MAX & MUREREN ApS 26.01.2010 09.04.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Aaløkke 1 · DK-8700 Horsens 21.11.2012 09.04.2014
Mosevangen 34 · DK-8700 Horsens 25.10.2011 20.11.2012
Kyradservej 17B · DK-8700 Horsens 26.01.2010 24.10.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
439910 Murere 15.09.2011 09.04.2014
999999 Uoplyst 26.01.2010 14.09.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-01-26 26.01.2010 09.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.01.2010 09.04.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 26.01.2010 09.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Johan Vester 09.11.2012 09.04.2014
Gert Merolt Nielsen 26.01.2010 09.11.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MAX & MUREREN ApS

Aaløkke 1
8700 Horsens

CVR

32749356

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2010

P-nummer

1015800689

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439910
Murere

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive murervirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-