Bulldog and Partners v.PB ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2010
 • CVR 32674127

Virksomheden Bulldog and Partners v.PB ApS befinder sig i branchen "Kommunikationsdesign og grafisk design" og har adresse i Valby. De blev etableret i 1. januar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.363 DKK, mens den i 2022 var på -4.260 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -56.841 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-57’ DKK

+59%

Egenkapital

78’ DKK

-42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

+96%

Årets resultat

2023-56.841 DKK
2022-139.170 DKK
2021-37.782 DKK
202091.962 DKK
2019226.507 DKK
2018-141.289 DKK
2017-205.107 DKK
2016164.316 DKK
2015-40.199 DKK
2014303.216 DKK
2013188.313 DKK
2012-157.126 DKK

Likviditetsgrad

1.495 %

-40%
God

Afkastningsgrad

-8 %

-150%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

84’ DKK

-40%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-49%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

84’ DKK

-40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  0
  -1’
  -
  -1’
  -7’
  -
  -7’
  -50’
  -57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  84’
  84’
  125’
  -47’
  -
  -
  78’
  -
  78’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  84’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bulldog and Partners v.PB ApS 30.11.2018
BECKMAN HOLDING ApS 01.01.2010 29.11.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Vestre Allé 5 · DK-2500 Valby 29.09.2013
Vestre Allé 5 · DK-2500 Valby 01.01.2010 28.09.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
741020 Kommunikationsdesign og grafisk design 01.07.2019
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013 30.06.2019
999999 Uoplyst 01.01.2010 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-11-30 30.11.2018
2010-01-01 01.01.2010 29.11.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 01.01.2010

Direktører

Navn Fra Til
Pierre Follet Beckman 01.01.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pierre Follet Beckman 19.01.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bulldog and Partners v.PB ApS

Vestre Allé 5
2500 Valby

CVR

32674127

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2010

P-nummer

1015780491

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741020
Kommunikationsdesign og grafisk design

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden dertil knyttet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej