EIBYE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2010
 • CVR 32673961

Virksomheden EIBYE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 18. januar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -14.355 DKK, mens den i 2022 var på -3.499 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 106.855 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

107’ DKK

+291%

Egenkapital

1.741’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023106.855 DKK
2022-56.088 DKK
2021-70.532 DKK
2020-300.553 DKK
2019193.373 DKK
2018700.132 DKK
2017-7.430 DKK
2016-347.148 DKK
2015575.490 DKK
20143.059 DKK
2013145.973 DKK
201218.366 DKK

Likviditetsgrad

424 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-2 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.924’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-310%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

772’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -39’
  9’
  -1’
  138’
  146’
  -
  -
  -
  -
  107’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  375’
  777’
  -
  -
  777’
  1.152’
  -
  -
  392’
  -
  8’
  772’
  1.924’
  125’
  965’
  -
  -
  1.741’
  -
  1.741’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  182’
  1.924’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EIBYE HOLDING ApS 18.01.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Jernholmen 36 · DK-2650 Hvidovre 04.10.2021
Krebsevej 22 · DK-2650 Hvidovre 18.01.2010 03.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 18.01.2010 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-09-13 13.09.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.01.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.09.2011

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Eibye 18.01.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Eibye 18.01.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EIBYE HOLDING ApS

Jernholmen 36
2650 Hvidovre

CVR

32673961

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2010

P-nummer

1015780122

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-