TO BE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2010
 • CVR 32671845

Virksomheden TO BE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 1. januar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 60.000 DKK, mens den i 2022 var på 60.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -90.328 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-90’ DKK

-18%

Egenkapital

138’ DKK

-40%

Omsætning

60’ DKK

0%

Resultat før skat

-90’ DKK

-18%

Årets resultat

2023-90.328 DKK
2022-76.344 DKK
2021211.717 DKK
202035.948 DKK
2019122.991 DKK
2018-33.072 DKK
2017-6.437 DKK
2016-21.337 DKK
201521.799 DKK
2014-14.119 DKK
2013-5.876 DKK
2012-29.354 DKK

Likviditetsgrad

514 %

-15%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-55%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

-36%
Svag

Overskudsgrad

-79 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Balance

1.566’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

60’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

1.428’ DKK

-1%

Tilgodehavende

51’ DKK

-63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  60’
  60’
  -
  -16’
  -
  -47’
  -
  -42’
  -
  -42’
  -90’
  -
  -90’
  -1’
  -90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  529’
  529’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  986’
  1.515’
  -
  -
  -
  -
  32’
  51’
  1.566’
  206’
  -68’
  -
  -
  138’
  -
  138’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.418’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  10’
  1.566’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TO BE HOLDING ApS 01.01.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Ravnsnæsvej 105 · DK-3460 Birkerød 14.09.2020
Ravnsnæsvej 105 · DK-3460 Birkerød 18.04.2017 13.09.2020
Østerbrogade 103 · DK-2100 København Ø 20.11.2010 17.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-25 25.03.2017
2013-11-30 30.11.2013 24.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
206.000 DKK 23.04.2010
126.000 DKK 01.01.2010 22.04.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Pia Torp 01.01.2010 05.04.2010
Carsten Bennike 01.01.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pia Torp 22.09.2017
Carsten Bennike 01.01.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TO BE HOLDING ApS

Ravnsnæsvej 105
3460 Birkerød

CVR

32671845

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2010

P-nummer

1015771530

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

carstenbennike@hotmail.com

Telefon

30535122

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er fuldt eller delvist ejerskab af selskaber (holdingvirksomhed) samt konsulentvirksomhed, virksomhedsrådgivning, public relations og kommunikation.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

206.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-