SVENDSEN RENTAL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2009
 • CVR 32667805

Virksomheden SVENDSEN RENTAL ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Brande. De blev etableret i 22. december 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.031 DKK, mens den i 2021 var på -10.645 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.669 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

12’ DKK

> +999%

Egenkapital

333’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

15’ DKK

> +999%

Årets resultat

202211.669 DKK
2021370 DKK
2020-45.402 DKK
20197.142 DKK
2018-28.501 DKK
201770.736 DKK
2016-24.747 DKK
2015-139.618 DKK
2014-49.587 DKK
2013-41.316 DKK
201226.027 DKK

Likviditetsgrad

239 %

+4%
God

Afkastningsgrad

0 %

+110%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

58 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

572’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

1’ DKK

+110%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

572’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1’
  -
  -
  -
  1’
  16’
  -2’
  -
  14’
  15’
  -
  15’
  -3’
  12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  -
  546’
  1’
  572’
  572’
  125’
  208’
  -
  -
  333’
  -
  333’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  64’
  240’
  572’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SVENDSEN RENTAL ApS 29.12.2011
SKOVMAND SVENDSEN ApS 07.01.2011 28.12.2011
HAEMONOSTIC ApS 22.12.2009 06.01.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Tarpvej 8 · DK-7330 Brande 24.08.2015
Søgårdvej 2 · DK-7451 Sunds 24.07.2015 23.08.2015
Nyvangsvej 13 · DK-7400 Herning 22.12.2009 23.07.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 22.12.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-20 20.06.2015
2011-12-29 29.12.2011 19.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 21.01.2021
Selskabet tegnes af en direktør alene. 29.12.2011 23.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Bue Thorn Svendsen 21.01.2021
Bue Thorn Svendsen 22.12.2009 23.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bue Thorn Svendsen 24.11.2015
Helle Skovmand Christensen 24.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SVENDSEN RENTAL ApS

Tarpvej 8
7330 Brande

CVR

32667805

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2009

P-nummer

1015752536

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • SKOVMAND SVENDSEN ApS

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

svendsenrental@gmail.com

Telefon

31376650

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og konsulentvirksomhed samt al anden virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-