MIKAEL TROLLE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. dec. 2009
 • CVR 32663842

Virksomheden MIKAEL TROLLE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 30. december 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -14.661 DKK, mens den i 2022 var på -19.314 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 118.904 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

119’ DKK

+158%

Egenkapital

731’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

119’ DKK

+158%

Årets resultat

2023118.904 DKK
2022-204.391 DKK
2021244.680 DKK
202031.401 DKK
2019-7.131 DKK
2018231.259 DKK
2017148.817 DKK
201650.500 DKK
2015-3.000 DKK
20140 DKK
2013-1.288 DKK
20120 DKK

Likviditetsgrad

1.816 %

+20%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+36%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

772’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

744’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -15’
  137’
  -3’
  -
  134’
  119’
  -
  119’
  -
  119’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  28’
  -
  -
  -
  205’
  8’
  744’
  772’
  125’
  606’
  -
  -
  731’
  -
  731’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  41’
  772’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIKAEL TROLLE HOLDING ApS 30.12.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Bakkedraget 6 · DK-3460 Birkerød 30.12.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.04.2015
999999 Uoplyst 30.12.2009 13.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-08 08.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 08.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Trolle 30.12.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Trolle 30.12.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIKAEL TROLLE HOLDING ApS

Bakkedraget 6
3460 Birkerød

CVR

32663842

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. december 2009

P-nummer

1015736433

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og dermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-