TJALFE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2009
 • CVR 32661386

Virksomheden TJALFE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg Øst. De blev etableret i 21. december 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.500 DKK, mens den i 2021 var på -1.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 387.070 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

387’ DKK

+43%

Egenkapital

1.255’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

387’ DKK

+43%

Årets resultat

2022387.070 DKK
2021270.672 DKK
2020265.766 DKK
2019131.843 DKK
201820.375 DKK
201719.366 DKK
201615.437 DKK
2015-20.880 DKK
201431.526 DKK
20134.903 DKK
201238.791 DKK

Likviditetsgrad

12 %

+28%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

+26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.434’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

178’ DKK

-56%

Tilgodehavende

21’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  387’
  -
  387’
  -
  387’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.412’
  1.412’
  -
  -
  -
  -
  21’
  21’
  1.434’
  125’
  170’
  59’
  -
  1.255’
  -
  1.255’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  178’
  1.434’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TJALFE HOLDING ApS 21.12.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Lundeborgvej 6B · DK-9220 Aalborg Øst 28.04.2017
Lundeborgvej 6B · DK-9220 Aalborg Øst 21.12.2009 27.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.12.2013
999999 Uoplyst 21.12.2009 05.12.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-05 05.06.2018
2009-12-21 21.12.2009 04.06.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 21.12.2009

Direktører

Navn Fra Til
Mette Karin Petersen 21.12.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mette Karin Petersen 21.12.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TJALFE HOLDING ApS

Lundeborgvej 6
9220 Aalborg Øst

CVR

32661386

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2009

P-nummer

1015731318

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i Synshallen A/S og evt. andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-