HENRIK POULSEN HOLDING VIBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2009
 • CVR 32655955

Virksomheden HENRIK POULSEN HOLDING VIBORG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 14. december 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.054 DKK, mens den i 2021 var på -3.754 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.960.979 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.961’ DKK

-6%

Egenkapital

11.742’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.960’ DKK

-6%

Årets resultat

20221.960.979 DKK
20212.093.450 DKK
20202.053.869 DKK
20191.288.651 DKK
2018414.144 DKK
2017552.635 DKK
2016473.790 DKK
2015786.306 DKK
2014375.096 DKK
201338.531 DKK
2012123.470 DKK

Likviditetsgrad

415 %

-3%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.144’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.669’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -11’
  1.975’
  1.964’
  1.960’
  -
  1.960’
  -1’
  1.961’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.475’
  -
  -
  10.475’
  10.475’
  -
  -
  1.399’
  -
  5’
  1.669’
  12.144’
  125’
  1.783’
  -
  -
  11.742’
  -
  11.742’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  219’
  402’
  12.144’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HENRIK POULSEN HOLDING VIBORG ApS 14.12.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Poppelvej 14 · DK-8800 Viborg 14.12.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 14.12.2009 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-24 24.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 24.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Østergaard Poulsen 14.12.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Østergaard Poulsen 14.12.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HENRIK POULSEN HOLDING VIBORG ApS

Poppelvej 14
8800 Viborg

CVR

32655955

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2009

P-nummer

1015718834

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og besidde anparterne i driftselskabet VIBORG EL-SERVICE ApS, cvr.nr. 32076289 og HENRIK POULSEN UDLEJNINGSEJENDOMME ApS, cvr.nr. 32076297 samt i øvrigt investering, formuepleje og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-