MN HOLDING ERRITSØ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. nov. 2009
 • CVR 32655335

Virksomheden MN HOLDING ERRITSØ ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 1. november 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 92.455 DKK, mens den i 2022 var på -17.613 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 601.946 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

602’ DKK

+16%

Egenkapital

5.221’ DKK

+10%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

615’ DKK

+63%

Årets resultat

2023601.946 DKK
2022517.970 DKK
2021474.073 DKK
2020462.568 DKK
2019298.032 DKK
2018336.897 DKK
2017348.727 DKK
2016320.123 DKK
201579.134 DKK
2014421.654 DKK
2013299.042 DKK
2012670.576 DKK

Likviditetsgrad

22.530 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.239’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

92’ DKK

+625%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.910’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  92’
  -
  -
  -
  -
  84’
  -
  23’
  107’
  615’
  -
  615’
  -13’
  602’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.328’
  -
  -
  1.328’
  1.328’
  -
  -
  397’
  183’
  1.895’
  3.910’
  5.239’
  125’
  4.885’
  122’
  -
  5.221’
  -
  5.221’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  5.239’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MN HOLDING ERRITSØ ApS 01.11.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Søbakken 6 · DK-7000 Fredericia 01.11.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.11.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-11-01 01.11.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.11.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.11.2009

Direktører

Navn Fra Til
Martin Nielsen 01.11.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Nielsen 01.11.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MN HOLDING ERRITSØ ApS

Søbakken 6
7000 Fredericia

CVR

32655335

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. november 2009

P-nummer

1015717064

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller