SP-LARSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. dec. 2009
 • CVR 32653383

Virksomheden SP-LARSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Bevtoft. De blev etableret i 11. december 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.750 DKK, mens den i 2022 var på -18.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.265 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+99%

Egenkapital

1.562’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

+99%

Årets resultat

2023-5.265 DKK
2022-438.797 DKK
2021-10.353 DKK
2020-7.948 DKK
201914.441 DKK
201833.274 DKK
201720.899 DKK
201623.333 DKK
2015-16.311 DKK
20140 DKK
2013307.537 DKK
2012298.594 DKK

Likviditetsgrad

11.810 %

+683%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.574’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+47%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.313’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  9’
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  260’
  260’
  -
  -
  -
  -
  1.313’
  1.313’
  1.574’
  125’
  1.209’
  228’
  -
  1.562’
  -
  1.562’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  11’
  1.574’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SP-LARSEN HOLDING ApS 11.12.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Galstedvej 5 · DK-6541 Bevtoft 11.12.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 11.12.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-12-11 11.12.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.12.2009

Direktører

Navn Fra Til
Per Larsen 11.12.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Larsen 11.12.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SP-LARSEN HOLDING ApS

Galstedvej 5
6541 Bevtoft

CVR

32653383

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. december 2009

P-nummer

1015709258

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, herunder investering og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter