C. OLSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2009
 • CVR 32652514

Virksomheden C. OLSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 10. december 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -52.477 DKK, mens den i 2022 var på -14.766 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.009.068 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.009’ DKK

> +999%

Egenkapital

4.587’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

998’ DKK

> +999%

Årets resultat

20231.009.068 DKK
2022-14.499 DKK
20212.428.003 DKK
2020-70.857 DKK
2019741.421 DKK
2018-2.809.412 DKK
2017284.345 DKK
2016318.249 DKK
2015-163.547 DKK
2014-352.636 DKK
2013-747.668 DKK
2012718.947 DKK

Likviditetsgrad

478 %

-93%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-163%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.922’ DKK

+35%

Bruttofortjeneste

-52’ DKK

-255%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.601’ DKK

+363%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -52’
  -
  -
  -
  -52’
  -
  -
  -
  -
  998’
  -
  998’
  -12’
  1.009’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.320’
  3.320’
  -
  -
  -
  -
  3’
  1.601’
  4.922’
  125’
  4.462’
  -
  -
  4.587’
  -
  4.587’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  335’
  4.922’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
C. OLSEN HOLDING ApS 10.12.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Dagmarsgade 75 · DK-4100 Ringsted 04.05.2023
Dagmarsgade 75 · DK-4100 Ringsted 15.12.2021 03.05.2023
Sct Knudsgade 30 · DK-4100 Ringsted 14.12.2020 14.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.01.2020
999999 Uoplyst 10.12.2009 31.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-25 25.09.2020
2009-12-10 10.12.2009 24.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 10.12.2009

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Lykke Olsen 10.12.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Lykke Olsen 10.12.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

C. OLSEN HOLDING ApS

Dagmarsgade 75
4100 Ringsted

CVR

32652514

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2009

P-nummer

1015705465

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20491067

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje selskabsandele, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller