JARLOV HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2009
 • CVR 32652395

Virksomheden JARLOV HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 10. december 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 104.140 DKK, mens den i 2021 var på 150.919 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.091.636 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2.092’ DKK

-227%

Egenkapital

14.214’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2.634’ DKK

-221%

Årets resultat

2022-2.091.636 DKK
20211.644.293 DKK
20201.749.827 DKK
20192.021.040 DKK
2018-343.033 DKK
2017883.123 DKK
201612.863.573 DKK
2015-9.731 DKK
2014-16.987 DKK
2013-6.684 DKK
2012-4.687 DKK

Likviditetsgrad

1.921 %

-15%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-746%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

14.674’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

104’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8.840’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  104’
  -
  -144’
  -
  -40’
  643’
  -3.048’
  -
  -2.405’
  -2.634’
  -
  -2.634’
  -542’
  -2.092’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  422’
  -
  -
  4.718’
  -
  -
  -
  1.116’
  5.834’
  -
  -
  -
  -
  155’
  8.840’
  14.674’
  125’
  13.971’
  118’
  -
  14.214’
  -
  14.214’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  46’
  460’
  14.674’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JARLOV HOLDING ApS 10.12.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Olufsvej 41 · DK-2100 København Ø 23.05.2017
Blågårdsgade 12 · DK-2200 København N 21.01.2015 22.05.2017
Ane Katrines Vej 8 · DK-2000 Frederiksberg 10.12.2009 20.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.12.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-07 07.11.2016
2009-12-10 10.12.2009 06.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.12.2009

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Heilskov Møller-Nielsen 10.12.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Heilskov Møller-Nielsen 10.12.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JARLOV HOLDING ApS

Olufsvej 41
2100 København Ø

CVR

32652395

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2009

P-nummer

1015705252

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rasmus.m.elkow@gmail.com

Telefon

29909194

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, samt at drive forretning med investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej