ALL-LOK HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2009
 • CVR 32645496

Virksomheden ALL-LOK HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 1. december 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.569 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-144%

Egenkapital

117’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-13%

Årets resultat

2023-3.569 DKK
2022-1.463 DKK
2021-3.964 DKK
2020-4.031 DKK
2019179 DKK
201856.236 DKK
2017-4.900 DKK
2016-1.680 DKK
2015-3.663 DKK
2014-2.953 DKK
2013-4.625 DKK
2012-327 DKK

Likviditetsgrad

10 %

-71%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

126’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-63%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  -
  125’
  125’
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  126’
  125’
  -8’
  -
  -
  117’
  -
  117’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  126’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALL-LOK HOLDING ApS 01.12.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Hobrovej 112 · DK-8920 Randers NV 04.01.2022
Rindsvej 17 · DK-8920 Randers NV 03.07.2018 03.01.2022
Blåbærhaven 4 · DK-2980 Kokkedal 06.05.2011 02.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2020
999999 Uoplyst 01.12.2009 31.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-04-08 08.04.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 08.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jan Hjort Friderichsen 19.02.2013
Lykke Rømer 23.08.2011 19.02.2013
Jan Hjort Friderichsen 01.12.2009 23.08.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Hjort Friderichsen 01.12.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALL-LOK HOLDING ApS

Hobrovej 112
8920 Randers NV

CVR

32645496

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2009

P-nummer

1015682341

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jhf@all-lok.dk

Telefon

70272060

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at eje anparter samt at drive investeringsvirksomhed af enhver art

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-