JEPSEN EJENDOMME, NR. NISSUM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2009
 • CVR 32645461

Virksomheden JEPSEN EJENDOMME, NR. NISSUM ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 1. december 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 220.287 DKK, mens den i 2022 var på 222.404 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 140.498 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

140’ DKK

-3%

Egenkapital

587’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

180’ DKK

-3%

Årets resultat

2023140.498 DKK
2022145.311 DKK
2021142.380 DKK
202094.089 DKK
201977.514 DKK
2018100.383 DKK
2017-76.892 DKK
201694.160 DKK
201582.904 DKK
2014156.500 DKK
2013128.016 DKK
2012112.227 DKK

Likviditetsgrad

62 %

-10%
Svag

Afkastningsgrad

17 %

+3%
God

Soliditetsgrad

51 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.148’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

220’ DKK

-1%

Gældsforpligtelser

546’ DKK

-11%

Tilgodehavende

98’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  220’
  -
  -27’
  -
  194’
  -
  -14’
  -
  -14’
  180’
  -
  180’
  -
  140’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.050’
  -
  -
  -
  -
  1.050’
  -
  20’
  -
  -
  78’
  98’
  1.148’
  125’
  347’
  115’
  -
  587’
  -
  587’
  15’
  15’
  388’
  -
  -
  -
  388’
  -
  -
  -
  -
  20’
  35’
  158’
  1.148’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JEPSEN EJENDOMME, NR. NISSUM ApS 01.12.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedgaden 18 · DK-7620 Lemvig 01.12.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.12.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-12-01 01.12.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.12.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.12.2009

Direktører

Navn Fra Til
Jeppe Henrik Jepsen 01.12.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeppe Henrik Jepsen 01.12.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JEPSEN EJENDOMME, NR. NISSUM ApS

Hovedgaden 18
7620 Lemvig

CVR

32645461

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2009

P-nummer

1015682260

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-