JYSK TAG OG ISOLERING ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 19. nov. 2009
 • CVR 32567932

Virksomheden JYSK TAG OG ISOLERING ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg" og har adresse i Engesvang. De blev etableret i 19. november 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.652.847 DKK, mens den i 2021 var på 1.591.955 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 147.944 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Bent Flensborg Damholdt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

148’ DKK

-32%

Egenkapital

146’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

140’ DKK

-43%

Årets resultat

2022147.944 DKK
2021217.924 DKK
202017.582 DKK
201922.545 DKK
201837.641 DKK
2017-83.925 DKK
2016-494.008 DKK
2015-399.009 DKK
2014234.812 DKK
201366.346 DKK
2012368.963 DKK

Likviditetsgrad

101 %

+20%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

14 %

-35%
God

Soliditetsgrad

12 %

> +999%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.184’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

1.653’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.045’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.653’
  -1.446’
  -45’
  -
  162’
  -
  -22’
  -
  -22’
  140’
  -
  140’
  -
  148’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  127’
  -
  127’
  -
  -
  12’
  12’
  139’
  128’
  359’
  -
  -
  475’
  1.045’
  1.184’
  125’
  21’
  -
  -
  146’
  -
  146’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  74’
  -
  -
  -
  164’
  413’
  1.038’
  1.184’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JYSK TAG OG ISOLERING ApS 14.06.2013
JYSK TAG OG PAPIRULD ApS 22.05.2013 13.06.2013
JYSK PAPIRULD. ApS 04.04.2011 21.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Karupvej 1 · DK-7442 Engesvang 03.08.2010
Jernbanegade 9A · DK-7442 Engesvang 19.11.2009 02.08.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
289200 Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg 23.11.2009
999999 Uoplyst 19.11.2009 22.11.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-09-12 12.09.2018
2013-06-14 14.06.2013 11.09.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.11.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 14.06.2013 08.02.2024

Direktører

Navn Fra Til
Bent Flensborg Damholdt 19.11.2009 08.02.2024
Bent Flensborg Damholdt 19.11.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bent Flensborg Damholdt 19.11.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JYSK TAG OG ISOLERING ApS

Karupvej 1
7442 Engesvang

CVR

32567932

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. november 2009

P-nummer

1015660003

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Engesvang Bed and Breakfast ApS
 • JYSK TAG ApS

Branchekode

289200
Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@jysktag.dk

Telefon

30404037

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, handel, service og hotelvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-