Selskabet af 19 sep ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 4. nov. 2009
 • CVR 32560865

Virksomheden Selskabet af 19 sep ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med computere, ydre enheder og software" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 4. november 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 48.770 DKK, mens den i 2020 var på 52.717 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 35.283 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

35’ DKK

-1%

Egenkapital

-50’ DKK

+41%

Omsætning

-

Resultat før skat

35’ DKK

-1%

Årets resultat

202135.283 DKK
202035.820 DKK
2019-68.031 DKK
2018-225.430 DKK
2017-19.113 DKK
201635.549 DKK
201595.599 DKK
2014-67.552 DKK
2013-88.432 DKK
2012-94.242 DKK

Likviditetsgrad

45 %

+156%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

-32%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

-13 %

+62%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

392’ DKK

+54%

Bruttofortjeneste

49’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

197’ DKK

+234%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  49’
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  35’
  -
  35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  195’
  195’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  183’
  -
  197’
  392’
  125’
  -175’
  -
  -
  -50’
  -
  -50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  166’
  -
  0
  -
  126’
  150’
  442’
  392’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Selskabet af 19 sep ApS 12.09.2022
ESOLUTION SOFTWARE ApS 04.11.2009 11.09.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Tranehalsen 35 · DK-4000 Roskilde 29.03.2016
Stumpedyssevej 17 · DK-2970 Hørsholm 10.09.2010 28.03.2016
Kobbelvænget 74 · DK-2700 Brønshøj 04.11.2009 09.09.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software 04.11.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-09-12 12.09.2022
2009-11-04 04.11.2009 11.09.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.11.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. 04.11.2009 19.09.2022

Direktører

Navn Fra Til
John Mogens Wulff Jensen 08.01.2015
John Mogens Wulff Jensen 08.01.2015 19.09.2022
Renè Sindlev 04.11.2009 08.01.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
ESOLUTION HOLDING ApS 26.04.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Mogens Wulff Jensen 04.11.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Selskabet af 19 sep ApS

Tranehalsen 35
4000 Roskilde

CVR

32560865

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. november 2009

P-nummer

1015631720

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

465100
Engroshandel med computere, ydre enheder og software

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

52112456

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og udvikling af edb-software samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-