THE ELLE BELLE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2009
 • CVR 32556795

Virksomheden THE ELLE BELLE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aalborg SV. De blev etableret i 14. oktober 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.249 DKK, mens den i 2021 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 68.589 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

69’ DKK

-45%

Egenkapital

523’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

69’ DKK

-45%

Årets resultat

202268.589 DKK
2021125.174 DKK
2020241.505 DKK
2019-11.800 DKK
2018-13.086 DKK
2017-12.045 DKK
2016-13.847 DKK
2015-13.036 DKK
2014-17.369 DKK
201330.890 DKK
201210.021 DKK

Likviditetsgrad

46 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

711’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

88’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -13’
  -
  -8’
  69’
  -
  69’
  -
  69’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  624’
  624’
  -
  -
  -
  -
  9’
  88’
  711’
  125’
  398’
  -
  -
  523’
  -
  523’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  189’
  189’
  711’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THE ELLE BELLE HOLDING ApS 14.10.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Glinkavej 12 · DK-9200 Aalborg SV 09.01.2024
Blegdalsparken 31 · DK-9000 Aalborg 21.02.2012 08.01.2024
Schleppegrellsgade 48 · DK-9000 Aalborg 14.10.2009 20.02.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 14.10.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-31 31.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.10.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Esben Bo Rasmussen 14.10.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Esben Bo Rasmussen 11.10.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THE ELLE BELLE HOLDING ApS

Glinkavej 12
9200 Aalborg SV

CVR

32556795

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2009

P-nummer

1015615911

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-