JEPE FORMUEFORVALTNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. okt. 2009
 • CVR 32556655

Virksomheden JEPE FORMUEFORVALTNING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Beder. De blev etableret i 27. oktober 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -87.106 DKK, mens den i 2022 var på -63.485 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.146.080 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.146’ DKK

+166%

Egenkapital

9.882’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.473’ DKK

+167%

Årets resultat

20231.146.080 DKK
2022-1.730.064 DKK
20211.100.104 DKK
20203.814.730 DKK
20191.404.450 DKK
2018-835.771 DKK
2017395.810 DKK
2016-62.011 DKK
20151.164.215 DKK
2014701.480 DKK
2013128.843 DKK
2012737.757 DKK

Likviditetsgrad

399 %

+27%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-28%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.417’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-87’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.127’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -87’
  -
  -
  -
  -87’
  2.169’
  -609’
  -
  1.560’
  1.473’
  -
  1.473’
  -327’
  1.146’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.290’
  5.290’
  -
  -
  -
  -
  387’
  6.127’
  11.417’
  125’
  9.696’
  61’
  -
  9.882’
  -
  9.882’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  -
  1.535’
  11.417’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JEPE FORMUEFORVALTNING ApS 27.10.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Falkevænget 6 · DK-8330 Beder 17.12.2023
Assensgade 21 · DK-8000 Aarhus C 01.09.2015 16.12.2023
Nyløkkevej 34 · DK-8340 Malling 27.10.2009 31.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 27.10.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-03-05 05.03.2018
2013-11-19 19.11.2013 04.03.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.10.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jette Rasmussen 27.10.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jette Rasmussen 27.10.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JEPE FORMUEFORVALTNING ApS

Falkevænget 6
8330 Beder

CVR

32556655

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. oktober 2009

P-nummer

1015615733

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jr@jepera.dk

Telefon

61273765

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-