GUNNAR K HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. okt. 2009
 • CVR 32556485

Virksomheden GUNNAR K HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tjele. De blev etableret i 26. oktober 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.625 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -388.049 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-388’ DKK

-303%

Egenkapital

3.037’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-492’ DKK

-290%

Årets resultat

2022-388.049 DKK
2021191.487 DKK
2020768.202 DKK
2019347.175 DKK
2018-1.241 DKK
2017248.011 DKK
2016343.648 DKK
2015317.983 DKK
2014262.625 DKK
2013228.395 DKK
2012364.671 DKK

Likviditetsgrad

3.703 %

-46%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-29%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.120’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.092’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  257’
  -724’
  -20’
  -486’
  -492’
  -
  -492’
  -104’
  -388’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  -
  -
  28’
  28’
  -
  -
  193’
  -
  13’
  3.092’
  3.120’
  125’
  2.794’
  118’
  -
  3.037’
  -
  3.037’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  84’
  3.120’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GUNNAR K HOLDING ApS 26.10.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Kokholmvej 37 · DK-8830 Tjele 05.08.2021
Kokholmvej 37 · DK-8830 Tjele 01.10.2019 04.08.2021
Kokholmvej 37 · DK-8830 Tjele 26.10.2009 30.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.10.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-10-26 26.10.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.10.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 26.10.2009

Direktører

Navn Fra Til
Gunnar Kristiansen 26.10.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gunnar Kristiansen 26.10.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GUNNAR K HOLDING ApS

Kokholmvej 37
8830 Tjele

CVR

32556485

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. oktober 2009

P-nummer

1015614710

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-