AI SOFTWARE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2009
 • CVR 32477070

Virksomheden AI SOFTWARE ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Kokkedal. De blev etableret i 1. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 208.590 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 208.590 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

209’ DKK

> +999%

Egenkapital

339’ DKK

+160%

Omsætning

416’ DKK

Resultat før skat

209’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022208.590 DKK
2021-13 DKK
2020-185.380 DKK
20190 DKK
2018-526 DKK
2017-498 DKK
2016-5.464 DKK
20150 DKK
201432 DKK
2013106.220 DKK
201236 DKK

Likviditetsgrad

749 %

God

Afkastningsgrad

53 %

God

Soliditetsgrad

87 %

-13%
God

Overskudsgrad

50 %

God

Balance

391’ DKK

+201%

Bruttofortjeneste

209’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

391’ DKK

+201%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  416’
  209’
  -
  -
  207’
  209’
  -
  -
  -
  -
  209’
  -
  209’
  -
  209’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  391’
  391’
  391’
  125’
  -
  -
  214’
  339’
  -
  339’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  391’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AI SOFTWARE ApS 01.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbrynet 2 · DK-2980 Kokkedal 01.09.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.09.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-09-01 01.09.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Jakob Peter Döpping 01.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Peter Döpping 01.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Peter Döpping 31.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AI SOFTWARE ApS

Skovbrynet 2
2980 Kokkedal

CVR

32477070

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2009

P-nummer

1015576207

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jdoepping@hotmail.com

Telefon

24274994

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion af software ved outsourcing til billig lande og akviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Jakob Peter Döpping

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-