POWERHOUSE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. okt. 2009
 • CVR 32475302

Virksomheden POWERHOUSE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 6. oktober 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -299.952 DKK, mens den i 2021 var på 149.109 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -315.357 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-315’ DKK

-299%

Egenkapital

1.518’ DKK

-21%

Omsætning

-

Resultat før skat

-315’ DKK

-299%

Årets resultat

2022-315.357 DKK
2021158.859 DKK
2020-19.795 DKK
2019-197.601 DKK
2018-207.740 DKK
2017198.867 DKK
2016225.356 DKK
2015329.891 DKK
20142.860.420 DKK
2013407.591 DKK
2012157.760 DKK

Likviditetsgrad

590 %

-34%
God

Afkastningsgrad

-17 %

-340%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.779’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-300’ DKK

-301%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.542’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -300’
  -
  -
  -
  -300’
  37’
  -57’
  -
  -19’
  -315’
  -
  -315’
  -
  -315’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  190’
  -
  -
  209’
  237’
  -
  125’
  10’
  20’
  1.368’
  1.542’
  1.779’
  125’
  1.302’
  -
  -
  1.518’
  -
  1.518’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  -
  -
  -
  -
  261’
  1.779’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
POWERHOUSE HOLDING ApS 06.10.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Klosterengen 14 · DK-4000 Roskilde 19.08.2021
Ndr Dragørvej 163 · DK-2791 Dragør 13.08.2015 18.08.2021
Køjevænget 19 · DK-2791 Dragør 07.06.2011 12.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.07.2011
999999 Uoplyst 06.10.2009 30.06.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-10-06 06.10.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 06.10.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.10.2009

Direktører

Navn Fra Til
Nicolaj Frank Mariegaard 06.10.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolaj Frank Mariegaard 08.10.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

POWERHOUSE HOLDING ApS

Klosterengen 14
4000 Roskilde

CVR

32475302

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. oktober 2009

P-nummer

1015569928

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nm@hwfdenmark.dk

Telefon

53535898

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja