DJ HEE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. sep. 2009
 • CVR 32472168

Virksomheden DJ HEE ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Ringkøbing. De blev etableret i 30. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -14.226 DKK, mens den i 2022 var på -13.977 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 251.361 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

251’ DKK

+152%

Egenkapital

4.745’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

251’ DKK

+152%

Årets resultat

2023251.361 DKK
2022-480.537 DKK
2021192.597 DKK
2020-222.358 DKK
2019424.138 DKK
2018-151.287 DKK
2017320.088 DKK
2016206.686 DKK
2015251.941 DKK
2014270.850 DKK
2013204.887 DKK
2012327.038 DKK

Likviditetsgrad

3.810 %

+6%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.873’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.873’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  251’
  -
  251’
  -
  251’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  61’
  4.873’
  4.873’
  125’
  4.620’
  -
  -
  4.745’
  -
  4.745’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  128’
  4.873’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DJ HEE ApS 30.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Hvashøj 18 · DK-6950 Ringkøbing 23.03.2021
Holstebrovej 97 · DK-6950 Ringkøbing 30.09.2018 22.03.2021
Holstebrovej 97 · DK-6950 Ringkøbing 30.09.2009 29.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 30.09.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-05-06 06.05.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 06.05.2010

Direktører

Navn Fra Til
Dorte Jensen 30.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dorte Jensen 14.10.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DJ HEE ApS

Hvashøj 18
6950 Ringkøbing

CVR

32472168

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 2009

P-nummer

1015556931

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investering samt andre dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-