FRANKI HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2009
 • CVR 32451187

Virksomheden FRANKI HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 15. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 16.000 DKK, mens den i 2021 var på -4.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -201.085 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-201’ DKK

+24%

Egenkapital

502’ DKK

-29%

Omsætning

-

Resultat før skat

-198’ DKK

+25%

Årets resultat

2022-201.085 DKK
2021-263.202 DKK
2020-5.147 DKK
201942.731 DKK
2018-251.217 DKK
2017-226.742 DKK
2016-104.612 DKK
201549.835 DKK
201439.755 DKK
201340.110 DKK
2012902.850 DKK

Likviditetsgrad

388 %

+297%
God

Afkastningsgrad

3 %

+751%
Svag

Soliditetsgrad

88 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

569’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

16’ DKK

+500%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

263’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  16’
  -
  -
  -
  16’
  -
  -
  -
  -
  -198’
  -
  -198’
  -4’
  -201’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  306’
  -
  -
  306’
  306’
  -
  -
  -
  -
  -
  263’
  569’
  125’
  377’
  -
  -
  502’
  -
  502’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  -
  68’
  569’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FRANKI HOLDING ApS 15.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Rolfsvej 31 · DK-2000 Frederiksberg 01.07.2013
Sionsgade 12 · DK-2100 København Ø 15.09.2009 30.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 15.09.2009 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-09-15 15.09.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Franki Johansen 15.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Franki Johansen 15.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FRANKI HOLDING ApS

Rolfsvej 31
2000 Frederiksberg

CVR

32451187

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2009

P-nummer

1015515917

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-