BUHL INVEST AF 2009 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2009
 • CVR 32441297

Virksomheden BUHL INVEST AF 2009 ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Juelsminde. De blev etableret i 1. september 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -17.175 DKK, mens den i 2020 var på -15.381 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 208.801 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

209’ DKK

+464%

Egenkapital

466’ DKK

+47%

Omsætning

-

Resultat før skat

268’ DKK

+464%

Årets resultat

2021208.801 DKK
2020-57.377 DKK
201925.647 DKK
20180 DKK
2017143.273 DKK
2016-123.794 DKK
2015-311.584 DKK
2014-165.883 DKK
201346.822 DKK
2012-144.547 DKK

Likviditetsgrad

156 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

33 %

-21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.421’ DKK

+86%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

956’ DKK

+114%

Tilgodehavende

1.421’ DKK

+86%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -17’
  303’
  -18’
  -
  285’
  268’
  -
  268’
  -
  209’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  1.421’
  1.421’
  125’
  281’
  60’
  -
  466’
  -
  466’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  433’
  -
  -
  3’
  914’
  1.421’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BUHL INVEST AF 2009 ApS 01.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Holgersdalvej 3 · DK-7130 Juelsminde 01.09.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.09.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-06 06.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.09.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør. 06.06.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Niels Emil Buhl 01.09.2009
Aage Stounberg Buhl 01.09.2009
Søren Stounberg Buhl 01.09.2009

Direktører

Navn Fra Til
Niels Emil Buhl 07.06.2010

Legalle ejere

Navn Fra Til
NIELS BUHL HOLDING ApS 01.09.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Emil Buhl 01.09.2009
Aage Stounberg Buhl 01.09.2009
Søren Stounberg Buhl 01.09.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BUHL INVEST AF 2009 ApS

Holgersdalvej 3
7130 Juelsminde

CVR

32441297

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2009

P-nummer

1015479074

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom, herunder investering for lånte midler samt dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej