MAIKEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. aug. 2009
 • CVR 32360734

Virksomheden MAIKEN ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Greve. De blev etableret i 12. august 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 0 DKK, mens den i 2020 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20210 DKK
20200 DKK
2019-72.534 DKK
201816.083 DKK
2017-27.344 DKK
2016-25.096 DKK
201564.507 DKK
2014-64.222 DKK
201312.072 DKK
2012-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MAIKEN ApS 12.08.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Bjergvænget 28 · DK-2670 Greve 10.02.2022
Bjergvænget 28 · DK-2670 Greve 05.10.2018 09.02.2022
Bjergvænget 28 · DK-2670 Greve 12.08.2009 04.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 01.09.2009
999999 Uoplyst 12.08.2009 31.08.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-08-12 12.08.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.08.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af direktøren. 12.08.2009

Direktører

Navn Fra Til
Lars Ronny Hansen 12.08.2009
Maiken Elisabeth Hansen 12.08.2009

Legalle ejere

Navn Fra Til
Maiken Elisabeth Hansen 16.11.2015 17.03.2020
Lars Ronny Hansen 16.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MAIKEN ApS

Bjergvænget 28
2670 Greve

CVR

32360734

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. august 2009

P-nummer

1015445501

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

22362020

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-