SHERAIN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jul. 2009
 • CVR 32356311

Virksomheden SHERAIN ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 28. juli 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.543.118 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.543’ DKK

-248%

Egenkapital

7.419’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.543’ DKK

-248%

Årets resultat

2022-1.543.118 DKK
20211.039.515 DKK
2020171.115 DKK
2019340.922 DKK
2018208.016 DKK
2017544.193 DKK
2016955.423 DKK
2015705.525 DKK
2014694.153 DKK
2013266.953 DKK
2012193.300 DKK

Likviditetsgrad

2.498 %

-47%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.432’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

321’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -14’
  35’
  -
  -
  35’
  -1.543’
  -
  -1.543’
  -
  -1.543’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.111’
  7.111’
  -
  -
  -
  0
  262’
  321’
  7.432’
  125’
  3.275’
  60’
  -
  7.419’
  -
  7.419’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  7.432’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SHERAIN ApS 28.07.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Adolph Steens Alle 4 · DK-1971 Frederiksberg C 01.05.2017
Jægersborg Alle 106 · DK-2920 Charlottenlund 17.06.2010 30.04.2017
Jægersborg Alle 62 · DK-2920 Charlottenlund 28.07.2009 16.06.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 28.07.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-07-28 28.07.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.07.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.07.2009

Direktører

Navn Fra Til
Michael Samuel Sherain 28.07.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Samuel Sherain 28.07.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SHERAIN ApS

Adolph Steens Alle 4
1971 Frederiksberg C

CVR

32356311

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juli 2009

P-nummer

1015428119

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael.sherain@quadric.dk

Telefon

40101047

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab med dertil hørende aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-