NHV HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2014
 • CVR 32344321

Virksomheden NHV HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 1. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

100’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
2015-300 DKK
2014-225 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

100’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

100’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  100’
  100’
  -
  -
  -
  100’
  -
  100’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NHV HOLDING ApS 01.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Cirkelhusene 10 · DK-4100 Ringsted 03.05.2016
Rosenvænget 12 · DK-3600 Frederikssund 01.01.2014 02.05.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-01 01.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Niels Hvid 01.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Hvid 01.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NHV HOLDING ApS

Cirkelhusene 10
4100 Ringsted

CVR

32344321

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2014

P-nummer

1019036770

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter samt at foretage enkeltstående forretningsmæssige dispositioner i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-