RANVITS INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. maj 2011
 • CVR 32322808

Virksomheden RANVITS INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 16. maj 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.135 DKK, mens den i 2021 var på -15.776 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.458.569 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.459’ DKK

-59%

Egenkapital

17.467’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.183’ DKK

-68%

Årets resultat

20221.458.569 DKK
20213.578.265 DKK
20202.239.096 DKK
20192.060.042 DKK
20181.508.173 DKK
20171.484.329 DKK
20162.434.025 DKK
20151.305.741 DKK
20141.200.530 DKK
2013703.046 DKK
2012181.497 DKK

Likviditetsgrad

88.301 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

17.484’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-16’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14.921’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -16’
  -
  -3’
  -
  -19’
  181’
  -1.432’
  -
  -1.251’
  1.183’
  -
  1.183’
  -
  1.459’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  8’
  8’
  -
  -
  -
  -
  2.531’
  -
  -
  2.554’
  2.563’
  -
  -
  -
  -
  6.097’
  14.921’
  17.484’
  80’
  14.820’
  118’
  -
  17.467’
  -
  17.467’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  17’
  17.484’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RANVITS INVEST ApS 16.05.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Avedøre Enghavevej 27 · DK-2650 Hvidovre 16.05.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2017
642010 Finansielle holdingselskaber 16.05.2011 31.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-20 20.05.2015
2015-01-25 25.01.2015 19.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.05.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Brian Daniel Ranvits 16.05.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Daniel Ranvits 16.05.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RANVITS INVEST ApS

Avedøre Enghavevej 27
2650 Hvidovre

CVR

32322808

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. maj 2011

P-nummer

1016877936

Moderselskab

-

Binavne

 • EUROPEAN SEARCH COMPANY INTERNATIONAL ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-