JENSEN & JORGENSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2011
 • CVR 32321321

Virksomheden JENSEN & JORGENSEN ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 1. februar 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -39.757 DKK, mens den i 2021 var på -48.451 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.517 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

-107%

Egenkapital

621’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-20’ DKK

+51%

Årets resultat

2022-19.517 DKK
2021264.281 DKK
2020156.513 DKK
2019115.053 DKK
2018-251.404 DKK
2017-505.943 DKK
2016-1.052.256 DKK
2015-509.151 DKK
2014-605.245 DKK
2013-592.662 DKK
2012-662.865 DKK

Likviditetsgrad

1.167 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

91 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

679’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-40’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

679’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -40’
  -
  -
  -
  -
  24’
  -3’
  -
  20’
  -20’
  -
  -20’
  -
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  535’
  -
  139’
  679’
  679’
  80’
  541’
  -
  -
  621’
  -
  621’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  58’
  58’
  679’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JENSEN & JORGENSEN ApS 08.11.2012
PERSTYK ApS 01.02.2011 07.11.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Algade 3 · DK-8382 Hinnerup 20.10.2018
Algade 3 · DK-8382 Hinnerup 01.02.2011 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 01.01.2014
479110 Detailhandel med dagligvarer via internet 01.02.2011 31.12.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-11-08 08.11.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.02.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.11.2012

Direktører

Navn Fra Til
Erna Susanne Jørgensen 01.02.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erna Susanne Jørgensen 01.02.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JENSEN & JORGENSEN ApS

Algade 3
8382 Hinnerup

CVR

32321321

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2011

P-nummer

1016631597

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

479119
Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

52300118

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive detailhandel med alle varetyper via internettet og hvor varerne leveres fysisk til kunden. Desuden, efter direktionens skøn, dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller