ERIKDJ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2014
 • CVR 32308333

Virksomheden ERIKDJ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skødstrup. De blev etableret i 2. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.579 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.153 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+3%

Egenkapital

52’ DKK

-74%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-9’ DKK

+3%

Årets resultat

2022-9.153 DKK
2021-9.470 DKK
2020102.653 DKK
201931.089 DKK
20182.587 DKK
20176.075 DKK
201665.245 DKK
2015-11.858 DKK
2014-12.178 DKK

Likviditetsgrad

193 %

-67%
God

Afkastningsgrad

-9 %

-241%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

57 %

-32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

90’ DKK

-62%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

75’ DKK

-66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -8’
  -1’
  -
  -
  -1’
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  71’
  75’
  90’
  50’
  2’
  -
  -
  52’
  -
  52’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  90’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ERIKDJ HOLDING ApS 29.05.2021
ERIKDJ HOLDING IVS 02.01.2014 28.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Skødstrupbakken 76 · DK-8541 Skødstrup 21.06.2019
Skødstrupbakken 76 · DK-8541 Skødstrup 02.01.2014 20.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 02.01.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-29 29.05.2021
2014-01-02 02.01.2014 28.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.05.2021
26.667 DKK 02.01.2014 28.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 02.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Erik Darringe Jakobsen 02.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Darringe Jakobsen 02.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ERIKDJ HOLDING ApS

Skødstrupbakken 76
8541 Skødstrup

CVR

32308333

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2014

P-nummer

1019096773

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af og investering i kapitalandele i andre selskaber samt andet efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-