SWF ADVOKATHOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jan. 2014
 • CVR 32308244

Virksomheden SWF ADVOKATHOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 30. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.607 DKK, mens den i 2021 var på -5.294 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 163.264 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

163’ DKK

-70%

Egenkapital

779’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

163’ DKK

-70%

Årets resultat

2022163.264 DKK
2021544.939 DKK
2020244.170 DKK
2019205.295 DKK
2018143.630 DKK
201743.796 DKK
201673.194 DKK
2015135.387 DKK
2014132.733 DKK

Likviditetsgrad

394 %

-84%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

782’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

-92%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  0
  -12’
  -
  -12’
  163’
  -
  163’
  -
  163’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  769’
  769’
  -
  -
  -
  -
  9’
  14’
  782’
  50’
  80’
  -
  -
  779’
  -
  779’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  782’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SWF ADVOKATHOLDING ApS 30.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Gammel Kongevej 140A · DK-1850 Frederiksberg C 18.06.2021
Gammel Kongevej 140A · DK-1850 Frederiksberg C 30.01.2014 17.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.01.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-30 30.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Michael Schlichter 30.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Schlichter 30.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SWF ADVOKATHOLDING ApS

Gammel Kongevej 140
1850 Frederiksberg C

CVR

32308244

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. januar 2014

P-nummer

1019096684

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michaelschlichter@me.com

Telefon

31215174

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i advokatvirksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-