JAGGER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2010
 • CVR 32300545

Virksomheden JAGGER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København K. De blev etableret i 15. januar 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.348 DKK, mens den i 2021 var på -1.188 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 148.619 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

149’ DKK

-10%

Egenkapital

608’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

149’ DKK

-10%

Årets resultat

2022148.619 DKK
2021165.459 DKK
202065.479 DKK
2019165.479 DKK
2018-1.188 DKK
201764.389 DKK
2016391.191 DKK
201587.775 DKK
2014-1.029.334 DKK
201346.264 DKK
2012129.573 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+92%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

+32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

701’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  149’
  -
  149’
  -
  149’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  700’
  700’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  701’
  125’
  483’
  -
  -
  608’
  -
  608’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  93’
  701’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JAGGER HOLDING ApS 15.01.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Christianshavns Voldgade 7 · DK-1424 København K 19.05.2019
Christianshavns Voldgade 7 · DK-1424 København K 16.04.2012 18.05.2019
Bevtoftgade 4 · DK-1736 København V 16.02.2011 15.04.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 15.01.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-28 28.05.2015
2010-01-15 15.01.2010 27.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.01.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen der vælges på generalforsamlingen for eet år af gangen. På generalforsamlingen giver hver anpart med en anpartskapital på 1.000 kr. een stemme. 15.01.2010

Direktører

Navn Fra Til
Morten Revsgaard Frederiksen 15.01.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Revsgaard Frederiksen 15.01.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JAGGER HOLDING ApS

Christianshavns Voldgade 7
1424 København K

CVR

32300545

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2010

P-nummer

1015810226

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen der vælges på generalforsamlingen for eet år af gangen. På generalforsamlingen giver hver anpart med en anpartskapital på 1.000 kr. een stemme.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-