RENE PEDERSEN HOLDING 2009 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jul. 2009
 • CVR 32295185

Virksomheden RENE PEDERSEN HOLDING 2009 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 29. juli 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 44.208 DKK, mens den i 2021 var på 23.122 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -258.300 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-258’ DKK

-610%

Egenkapital

2.815’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

-258’ DKK

-497%

Årets resultat

2022-258.300 DKK
202150.695 DKK
2020-32.407 DKK
20192.918.952 DKK
20181.114.312 DKK
2017393.121 DKK
2016279.450 DKK
2015297.573 DKK
2014109.291 DKK
2013105.813 DKK
2012311.402 DKK

Likviditetsgrad

6.613 %

-15%
God

Afkastningsgrad

1 %

+144%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

72 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.909’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

44’ DKK

+91%

Gældsforpligtelser

1.094’ DKK

-3%

Tilgodehavende

2.027’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  44’
  -
  -11’
  -
  33’
  79’
  -370’
  -
  -292’
  -258’
  -
  -258’
  0
  -258’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  4’
  -
  1.883’
  -
  -
  -
  -
  1.883’
  -
  -
  -
  -
  414’
  2.027’
  3.909’
  125’
  2.573’
  118’
  -
  2.815’
  -
  2.815’
  -
  -
  1.063’
  -
  -
  -
  1.063’
  -
  24’
  -
  -
  -
  -
  31’
  3.909’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RENE PEDERSEN HOLDING 2009 ApS 29.07.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Stenbukken 110 · DK-5700 Svendborg 26.04.2019
Odensevej 41 · DK-5772 Kværndrup 29.07.2009 25.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 29.07.2009 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-02 02.04.2019
2009-07-29 29.07.2009 01.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.07.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 29.07.2009

Direktører

Navn Fra Til
René Pedersen 29.07.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Pedersen 29.07.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RENE PEDERSEN HOLDING 2009 ApS

Stenbukken 110
5700 Svendborg

CVR

32295185

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juli 2009

P-nummer

1015419683

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier eller anparter i datterselskaber samt anden hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-