BH TRANSPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2009
 • CVR 32289185

Virksomheden BH TRANSPORT ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Nykøbing F. De blev etableret i 28. juni 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 18.041.885 DKK, mens den i 2021 var på 9.515.032 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.626.436 DKK.

Medarbejderstaben består af 23 personer, hvor direktionen bl.a. består af Andreas Horskjær Christiansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5.626’ DKK

> +999%

Egenkapital

8.048’ DKK

+232%

Omsætning

-

Resultat før skat

7.200’ DKK

> +999%

Årets resultat

20225.626.436 DKK
2021260.005 DKK
2020512.970 DKK
2019672.853 DKK
201865.489 DKK
2017216.107 DKK
2016621.095 DKK
2015705.752 DKK
2014593.199 DKK
2013135.884 DKK
2012246.042 DKK

Likviditetsgrad

158 %

+45%
God

Afkastningsgrad

32 %

+666%
God

Soliditetsgrad

35 %

+86%
God

Overskudsgrad

-

Balance

23.242’ DKK

+79%

Bruttofortjeneste

18.042’ DKK

+90%

Gældsforpligtelser

15.194’ DKK

+46%

Tilgodehavende

15.381’ DKK

+137%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  18.042’
  -8.365’
  -2.205’
  -
  7.472’
  24’
  -296’
  -
  -272’
  7.200’
  -
  7.200’
  -1.574’
  5.626’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  7.752’
  -
  7.861’
  -
  -
  -
  -
  7.861’
  -
  12.024’
  372’
  20’
  2.769’
  15.381’
  23.242’
  125’
  7.423’
  500’
  -
  8.048’
  -
  8.048’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.446’
  4’
  -
  -
  -
  4.957’
  1.911’
  9.748’
  23.242’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BH TRANSPORT ApS 28.06.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Industriparken 19 · DK-4800 Nykøbing F 26.09.2022
Voldgade 6 · DK-4800 Nykøbing F 15.08.2019 25.09.2022
Voldgade 4 · DK-4800 Nykøbing F 01.04.2019 14.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 14.07.2009
999999 Uoplyst 28.06.2009 13.07.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-06-28 28.06.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.06.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 28.06.2009

Direktører

Navn Fra Til
Andreas Horskjær Christiansen 29.09.2015
Jytte Augusta Hansen 28.06.2009 29.09.2015
Bjarne Alfred Anders Hansen 28.06.2009 29.09.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Andreas Horskjær Christiansen 01.10.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BH TRANSPORT ApS

Industriparken 19
4800 Nykøbing F

CVR

32289185

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2009

P-nummer

1015394621

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bh@bht.dk

Telefon

20220451

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed, samt andet efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

23

Reklamebeskyttelse

Ja