JRB HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2009
 • CVR 32279686

Virksomheden JRB HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nordhavn. De blev etableret i 25. juni 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 372.840 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

373’ DKK

-9%

Egenkapital

8.587’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

391’ DKK

-8%

Årets resultat

2022372.840 DKK
2021411.414 DKK
2020679.951 DKK
2019458.644 DKK
2018290.731 DKK
2017214.369 DKK
2016212.224 DKK
2015141.284 DKK
2014295.601 DKK
2013298.110 DKK
2012-2.077.078 DKK

Likviditetsgrad

61 %

+7%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

65 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.306’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

4.719’ DKK

Tilgodehavende

2.874’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  259’
  -186’
  323’
  396’
  391’
  -
  391’
  -
  373’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.432’
  -
  -
  10.432’
  10.432’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.874’
  13.306’
  125’
  8.344’
  118’
  -
  8.587’
  -
  8.587’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  4.516’
  -
  -
  -
  10’
  122’
  4.717’
  13.306’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JRB HOLDING ApS 25.06.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Århusgade 136 · DK-2150 Nordhavn 21.02.2019
Århusgade 136 · DK-2150 Nordhavn 12.10.2018 20.02.2019
Århusgade 136 · DK-2150 Nordhavn 20.12.2017 11.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 25.06.2009 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-06-25 25.06.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.06.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 25.06.2009

Direktører

Navn Fra Til
John Rasi Beckmann 25.06.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Rasi Beckmann 25.06.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JRB HOLDING ApS

Århusgade 136
2150 Nordhavn

CVR

32279686

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2009

P-nummer

1015366008

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jrb@mindkey.com

Telefon

23909002

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i andre selskaber samt foretage passiv investering i værdipapirer, ejendomme m.m

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller