RASI 1 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2009
 • CVR 32278388

Virksomheden RASI 1 ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 1. juli 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -108.803 DKK, mens den i 2021 var på 19.701 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -93.091 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Morten Brian Jensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-93’ DKK

< -999%

Egenkapital

398’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-119’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-93.091 DKK
20215.975 DKK
202016.945 DKK
2019130.855 DKK
2018125.969 DKK
2017120.245 DKK
201624.453 DKK
2015101.740 DKK
2014112.546 DKK
201383.703 DKK
201234.859 DKK

Likviditetsgrad

3 %

+203%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

-645%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

15 %

-20%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.672’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-109’ DKK

-652%

Gældsforpligtelser

2.274’ DKK

+6%

Tilgodehavende

49’ DKK

+258%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -109’
  -
  -
  -
  -109’
  -
  -11’
  -
  -11’
  -119’
  -
  -119’
  -26’
  -93’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.623’
  -
  -
  -
  -
  2.623’
  -
  -
  -
  30’
  19’
  49’
  2.672’
  125’
  273’
  -
  -
  398’
  -
  398’
  -
  -
  879’
  -
  -
  -
  879’
  1.200’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.395’
  2.672’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RASI 1 ApS 01.07.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Rønne Alle 3 · DK-4300 Holbæk 01.07.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.12.2020
999999 Uoplyst 01.07.2009 30.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-13 13.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Morten Brian Jensen 01.07.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Brian Jensen 01.07.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RASI 1 ApS

Rønne Alle 3
4300 Holbæk

CVR

32278388

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2009

P-nummer

1015363939

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-