VGH NR. 2009 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2009
 • CVR 32277373

Virksomheden VGH NR. 2009 ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Karby. De blev etableret i 30. juni 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.497 DKK, mens den i 2021 var på 14.830 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.464 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+104%

Egenkapital

61’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20221.464 DKK
2021-32.786 DKK
20202.582 DKK
2019-14.010 DKK
201839.398 DKK
2017-131.391 DKK
2016-7.369 DKK
2015327.560 DKK
2014-6.000 DKK
2013-8.369 DKK
2012-8.431 DKK

Likviditetsgrad

149 %

-8%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

46 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

133’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

1’ DKK

-90%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

108’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  25’
  -
  104’
  -
  -
  4’
  108’
  133’
  125’
  -109’
  -
  -
  61’
  -
  61’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’
  133’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VGH NR. 2009 ApS 30.06.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Agerøvej 14 · DK-7960 Karby 30.06.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 01.01.2015
999999 Uoplyst 30.06.2009 31.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-06-30 30.06.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.06.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 30.06.2009

Direktører

Navn Fra Til
Ebbe Korsgaard 30.06.2009

Legalle ejere

Navn Fra Til
Mona Korsgaard 27.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mona Korsgaard 30.06.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VGH NR. 2009 ApS

Agerøvej 14
7960 Karby

CVR

32277373

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2009

P-nummer

1015362428

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i noterede og unoterede værdipapirer samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-