KASSEKOMPAGNIET ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jun. 2009
 • CVR 32265642

Virksomheden KASSEKOMPAGNIET ApS befinder sig i branchen "Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n." og har adresse i Haslev. De blev etableret i 19. juni 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -15.060 DKK, mens den i 2022 var på -3.361 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -21.134 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

-302%

Egenkapital

-5’ DKK

-135%

Omsætning

-

Resultat før skat

-17’ DKK

-229%

Årets resultat

2023-21.134 DKK
2022-5.263 DKK
2021-33.205 DKK
2020-18.552 DKK
201930.909 DKK
20183.669 DKK
20178.583 DKK
2016-8.820 DKK
2015-22.324 DKK
201434.507 DKK
2013-19.093 DKK
2012-18.754 DKK

Likviditetsgrad

89 %

-32%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-12 %

-149%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

46’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-348%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

-29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -17’
  -
  -17’
  -4’
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  -
  -
  2’
  6’
  46’
  46’
  125’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  51’
  46’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KASSEKOMPAGNIET ApS 19.06.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Levetoftevej 25 · DK-4690 Haslev 19.06.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 19.06.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-06-19 19.06.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.06.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktør alene. 19.06.2009

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Foged Hansen 19.06.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Foged Hansen 19.06.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KASSEKOMPAGNIET ApS

Levetoftevej 25
4690 Haslev

CVR

32265642

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. juni 2009

P-nummer

1015333185

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

329900
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40860407

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er produktion og engroshandel samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-