THIMM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. maj 2009
 • CVR 32261744

Virksomheden THIMM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 11. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 230.301 DKK, mens den i 2021 var på 247.834 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 211.483 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

211’ DKK

-41%

Egenkapital

924’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

217’ DKK

-46%

Årets resultat

2022211.483 DKK
2021360.396 DKK
2020-104.947 DKK
2019-102.187 DKK
201830.904 DKK
2017-50.017 DKK
2016353.695 DKK
2015-68.945 DKK
2014-104.848 DKK
2013-32.147 DKK
2012184.786 DKK

Likviditetsgrad

1.466 %

-34%
God

Afkastningsgrad

14 %

-7%
God

Soliditetsgrad

56 %

+30%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.661’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

230’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

627’ DKK

-26%

Tilgodehavende

261’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  230’
  -
  -
  -
  230’
  -
  -13’
  -
  -13’
  217’
  -
  217’
  -6’
  211’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.400’
  -
  -
  -
  -
  1.400’
  -
  -
  171’
  -
  90’
  261’
  1.661’
  125’
  950’
  -
  -151’
  924’
  -
  924’
  109’
  109’
  606’
  -
  -
  -
  609’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  1.661’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THIMM HOLDING ApS 11.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Nørholmsvej 146 · DK-9000 Aalborg 08.12.2021
Provstejorden 11A · DK-9000 Aalborg 05.10.2017 07.12.2021
Gammel Hasserisvej 163 · DK-9000 Aalborg 27.07.2014 04.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 11.05.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-28 28.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 28.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Henning Thimm 11.05.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henning Thimm 11.05.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THIMM HOLDING ApS

Nørholmsvej 146
9000 Aalborg

CVR

32261744

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. maj 2009

P-nummer

1015320954

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40791190

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-