NAX IT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jun. 2009
 • CVR 32260330

Virksomheden NAX IT ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Flemming. De blev etableret i 8. juni 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 242.579 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

243’ DKK

-72%

Egenkapital

1.275’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

311’ DKK

-72%

Årets resultat

2022242.579 DKK
2021865.464 DKK
2020583.879 DKK
2019385.165 DKK
201857.893 DKK
2017107.727 DKK
2016-22.603 DKK
201527.011 DKK
201459.078 DKK
201370.222 DKK
201240.800 DKK

Likviditetsgrad

371 %

+50%
God

Afkastningsgrad

34 %

-23%
God

Soliditetsgrad

73 %

+23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.747’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.747’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  590’
  -
  -7’
  -
  -7’
  311’
  -
  311’
  -68’
  243’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  700’
  108’
  1.747’
  1.747’
  125’
  1.150’
  300’
  -
  1.275’
  -
  1.275’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  471’
  1.747’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NAX IT ApS 08.06.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Fredensvej 3 · DK-8762 Flemming 19.07.2016
Fredensvej 3 · DK-8762 Flemming 08.06.2009 18.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 09.06.2009
999999 Uoplyst 08.06.2009 08.06.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-06-08 08.06.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.06.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.06.2009

Direktører

Navn Fra Til
Anna Grethe Ellegaard 08.06.2009

Legalle ejere

Navn Fra Til
Anna Grethe Ellegaard 12.06.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anna Grethe Ellegaard 08.06.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NAX IT ApS

Fredensvej 3
8762 Flemming

CVR

32260330

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juni 2009

P-nummer

1015315845

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

24273570

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med serviceydelser i IT-branchen samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-