NEVADO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. maj 2009
 • CVR 32163084

Virksomheden NEVADO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 27. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.097 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

13’ DKK

+17%

Egenkapital

734’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

17’ DKK

+17%

Årets resultat

202313.097 DKK
202211.152 DKK
202110.944 DKK
20209.841 DKK
201917.457 DKK
201817.014 DKK
201710.906 DKK
201614.302 DKK
20151.581 DKK
20144.008 DKK
20135.304 DKK
201287.372 DKK

Likviditetsgrad

3.201 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

755’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

675’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -7’
  24’
  -
  -
  24’
  17’
  -
  17’
  -
  13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -
  -
  80’
  80’
  -
  -
  -
  500’
  175’
  675’
  755’
  125’
  609’
  -
  -
  734’
  -
  734’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  755’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NEVADO HOLDING ApS 27.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Oluf Høst Vænget 15 · DK-3000 Helsingør 27.05.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 27.05.2009 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-05-27 27.05.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 27.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 27.05.2009

Direktører

Navn Fra Til
Peter Nevado 27.05.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Nevado 27.05.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NEVADO HOLDING ApS

Oluf Høst Vænget 15
3000 Helsingør

CVR

32163084

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. maj 2009

P-nummer

1015309225

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed, samt anden investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-