ALS RESEARCH HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. maj 2009
 • CVR 32157904

Virksomheden ALS RESEARCH HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København K. De blev etableret i 4. maj 2009 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 798.038 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

798’ DKK

+194%

Egenkapital

5.729’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

801’ DKK

+195%

Årets resultat

2023798.038 DKK
2022-845.551 DKK
2021848.808 DKK
20201.742.046 DKK
2019263.277 DKK
20182.515.180 DKK
2017578.266 DKK
2016507.339 DKK
2015542.396 DKK
201471.773 DKK
2013303.450 DKK
2012-466.305 DKK

Likviditetsgrad

894 %

-10%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.283’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.952’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -24’
  793’
  -
  62’
  855’
  801’
  -
  801’
  -
  798’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.330’
  -
  -
  1.330’
  1.330’
  -
  -
  -
  351’
  14’
  4.952’
  6.283’
  125’
  4.350’
  59’
  -
  5.729’
  -
  5.729’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  514’
  -
  -
  -
  -
  -
  554’
  6.283’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALS RESEARCH HOLDING ApS 04.05.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Ny Vestergade 1 · DK-1471 København K 04.12.2012
Ny Kongensgade 9 · DK-1472 København K 19.01.2011 03.12.2012
Rådhusstræde 3 · DK-1466 København K 04.05.2009 18.01.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.05.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-05-04 04.05.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 04.05.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 04.05.2009

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Als Thomsen 04.05.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Als Thomsen 04.05.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALS RESEARCH HOLDING ApS

Ny Vestergade 1
1471 København K

CVR

32157904

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. maj 2009

P-nummer

1015291571

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiering og investering i kapitalandele eller anden efter direktionens skøn hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-